Nieuws

Tiltraining voor 120 Zuyd fysiotherapeuten

Op woensdag 25 oktober hebben 120 studenten van de opleiding fysiotherapie van Zuyd Hogeschool een bezoek gebracht aan het Zorg Innovatie Atelier (ZIA). Het bezoek stond in het teken van tiltechnieken en technologie.

Op woensdag 25 oktober hebben 120 studenten van de opleiding fysiotherapie van Zuyd Hogeschool een bezoek gebracht aan het Zorg Innovatie Atelier (ZIA). Het bezoek stond in het teken van tiltechnieken en technologie.

In de conferentiezaal van het ZIA hebben de studenten een presentatie gehad over innovatie en technologie in de gezondheidszorg en de inzet van Virtual Reality (VR) in de fysiotherapie. Studenten hebben hierbij met diverse Virtual Reality-werelden geƫxperimenteerd en kritisch gereflecteerd op de toegevoegde waarde van deze technologie voor hun als toekomstig fysiotherapeuten.

Na de presentatie hebben de studenten in de verpleeghuiskamer van het ZIA geƫxperimenteerd met tillen in een intramurale zorgsetting. Dit hebben de studenten gedaan met het aanwezige plafondtilliftsysteem. In deze workshop zijn o.a. de mogelijkheden en ergonomische voordelen van tillen met een plafondtilliftsysteem aan bod gekomen.

In de zorgwoning hebben de studenten leren tillen in een extramurale context. Studenten hebben hierbij o.a. passief- en actief leren tillen met behulp van reguliere plafondtilliften. Tevens hebben zij de beperkingen ervaren van tillen met traditionele hulpmiddelen in deze thuissituatie en hebben zij gezien hoe een plafondtilliftsysteem ook in de thuissituatie een oplossing kan bieden om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.