Nieuws
Logo Vivantes

Vivantes

Vivantes is ervan overtuigd dat, in een tijd waarin Nederlandse zorginstellingen ‘meer met minder’ moeten doen, zorgvernieuwing ontzettend belangrijk is. Het Zorg Innovatie Atelier is een plek waar nieuwe zorginnovaties worden bedacht, uitgetest en doorontwikkeld. Maar ook een plek waar zorgmedewerkers, ondernemers, onderwijsorganisaties, kennisinstituten en cliënten veel van elkaar kunnen leren. Met als belangrijkste doel: meer zorgkwaliteit voor minder geld.

 

Vivantes had er natuurlijk gewoon  voor  kunnen  kiezen om de het ‘verpleeghuis van de toekomst’   La  Famille  uit  te  rollen naar de andere acht vestigingen. De organisatie gaat echter nog een stap verder: “Zorgtechnologie maakt op dit moment een interessante ontwikkeling door”, zegt adviseur zorgvernieuwing Tom Brandsma – die samen met de onlangs overleden Vivantes bestuurder John Stegerman – aan de wieg stond van het ZIA. “Onze leveranciers – met wie we voor een deel al samenwerken in La Famille – zijn achter de schermen bezig met nieuwe innovaties of de verdere ontwikkeling van hun huidige product. Dat zijn ontwikkelingen die voor ons interessant kunnen zijn, dus daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door samen met onze leveranciers nieuwe innovaties te ontwikkelen of bestaande innovaties te testen op effectiviteit. Met het Zorg Innovatie Atelier bieden we elkaar een ‘proeftuin’ aan waar we nieuwe ideeën kunnen uittesten; waar we met onze medewerkers en cliënten kunnen uitzoeken of een product aansluit bij de wensen van de cliënt; waar studenten kunnen onderzoeken of een innovatie écht leidt tot meer zorgkwaliteit; enzovoort. Zo ontstaan nog betere producten en nieuwe innovaties die optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van onze cliënten en medewerkers. En als er inderdaad een ‘gouden ei’ in ons Zorg Atelier wordt uitgebroed, hebben wij het voordeel dat we er als eerste gebruik van kunnen maken.”

Contact

Vivantes
Postbus 650
6160 AR Geleen

T 046 411 35 00
E zia@vivantes.nl

www.vivantes.nl