Nieuws
Logo HuisVoorDeZorg

Huis voor de Zorg

Het Huis voor de Zorg is de spin in een netwerk van belangenbehartiging(s) organisaties, groepen en personen. De missie van het Huis voor de Zorg is Verantwoordelijk (nemen voor de eigen gezondheid) en Zeggenschap (uitoefenen als klant, premiebetaler <€ 5.000 per jaar per persoon, verzekerde, patiënt, burger in elk van die rollen als ‘ik’, naast nog meer rollen die elk ‘ik’ vervult.) Het Huis voor de Zorg ontvangt subsidie van de provincie Limburg, heeft 30 mensen in dienst en trekt op met 2000 bestuurlijke vrijwilligers in Limburg, die een georganiseerde achterban hebben van 55.000 leden. Het blad Zorgbelang wordt elk kwartaal huis aan huis verspreid in een oplage van 500.000 exemplaren.

 

Vanuit ‘ik en mijn rollen’ is het voor het Huis voor de Zorg van wezenlijk belang strategisch, tactisch en operationeel in Limburg aan zet te zijn. Daartoe maakt het Huis voor de Zorg deel uit van vele netwerken om de ‘ik rol’ van verzekerde, klant, burger en patiënt inhoud te geven en te verbeteren. Zo zitten we in die rol in Mijn Zorg, Anders Beter, Blauwe Zorg en Px Zorg, het Platform Zorg, het Partnerschap sociaal domein, Veip, Eizt, IBA, EPECS, EUprevent, de tripool, de EMR en is het Huis voor de Zorg lid van de SER EMR.
Vanuit klantperspectief willen we de nieuwe ontwikkelingen stimuleren die aansluiten op de positieve gezondheid van Machteld Huber. Deze fundamentele verandering maakt de klant partner in de spreek- en behandelkamer omdat de beroepsgroepen hun gedrag zullen gaan veranderen. Onlangs heeft de directie in het Europarlement een korte presentatie gehouden over de impact van technologische ontwikkelingen die van buiten de gezondheidszorgindustrie komen. Het concrete initiatief van Vivantes schept ruimte om hier op in te steken en jongeren, in het bijzonder uit VMBO en MBO de ruimte te geven om hun vermogen tot echt leren in echte situaties te verbinden met zorg voor mensen. Succes!!!!
Jo Maes, directeur Huis voor de Zorg

Contact

Huis voor de Zorg
Postbus 5185
6130 PD Sittard

T 046 420 81 59
E info@huisvoordezorg.nl

www.huisvoordezorg.nl