Nieuws
Icoon-Welkom

Over ZIA

Het Zorg Innovatie Atelier (ZIA) werd geopend op vrijdag 15 juli 2016. Een voor Nederland uniek publiek-privaat samenwerkingsverband dat mede gesubsidieerd is door de provincie Limburg en de gemeente Stein en erkend in het kader van het programma Waardigheid & Trots van het ministerie van VWS.

Van idee naar ZIA

De basis van ZIA ligt in de aanloop naar het Vivantes verpleeghuis La Famille in Elsloo. De onlangs overleden Vivantes bestuurder, John Stegerman, had zich voorgenomen om het ‘verpleeghuis voor de toekomst’ te bouwen. Zowel in de eigen regio als daarbuiten werden vernieuwende en succesvolle concepten bezocht en onderzocht. In samenwerking met diverse partijen werd een verpleeghuis gebouwd waarin het lukt om, dankzij allerlei slimme technologische toepassingen met minder personeel meer zorgkwaliteit te bieden. Via camera-monitoring en bewegingsdetectie kunnen zorgmedewerkers dag en nacht in de gaten houden of alles in orde is met een cliënt. En een vraag van een cliënt kan via een handig aanraakscherm met spreekluisterverbinding snel beantwoord worden. Cliënten die niet meer zo mobiel zijn, kunnen via dit scherm deuren openen en gordijnen, zonwering en verlichting bedienen. Kortom: door het gebruik van zorgtechnologie worden medewerkers gefaciliteerd in hun dagelijkse werkzaamheden en wordt de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt gestimuleerd.

Partners van ZIA

Naar aanleiding van de in La Famille opgedane ervaringen, hebben een aantal samenwerkende partijen zich de volgende vraag gesteld: “Hoe het zou zijn als er een plek zou zijn waar de technologie van morgen vandaag al zou kunnen worden toegepast. Waar studenten komen leren en kennismaken met de nieuwste technieken en waar zorgprofessionals hun kennis vergroten. Waar bedrijven, overheden, zorgverzekeraars, onderwijs, klanten en medewerkers gezamenlijk werken aan nieuwe duurzame (zorg)oplossingen?
Deze vraag heeft geleid tot een idee voor een publiek-privaat samenwerkingsverband, het Zorg Innovatie Atelier. De negen, zeer diverse, partners vormen het ZIA, dat mede gesubsidieerd wordt door de provincie Limburg en de gemeente Stein. Het ZIA is ook erkend in het kader van het programma Waardigheid & Trots van het ministerie van VWS. Naast het samenwerkingsverband bestaat ZIA uit fysieke ruimtes: een verpleeghuiskamer, een zorgwoning, een ruimte ‘Slim bewegen voor ouderen’, een studieruimte en een conferentiezaal.
Uitgangspunt voor de ‘partners van ZIA’ is dat toetreden alleen mogelijk is als de organisatie of het bedrijf een product of dienst levert die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de innovatie en die niet geleverd kan worden door één van de bestaande partners.

Vrienden van ZIA

Diverse bedrijven dragen het ZIA een warm hart toe. Als ‘vriend van ZIA’ hebben zij hun naam verbonden aan dit initiatief door een eenmalige sponsoring in natura. Zij hebben onder andere een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de  fysieke ruimtes, de inrichting, huisstijl en website.

In de toekomst zal bekeken worden of het mogelijk is om ook op een andere wijze, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage, het ZIA te steunen en toe te treden tot de ‘vrienden van ZIA’.

Lees ook het artikel over ZIA op de website van ‘Waardigheid & Trots’.