Nieuws
Tiltraining voor 120 Zuyd fysiotherapeuten ZIA Academy Module zorgtechnologie

Voor wie zijn we hier?

Zorg

Onderwijs

Ondernemers

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Beleven

Ervaren

Kennis

Zorg Innovatie Atelier

Hoe zou u het vinden als er een plek zou zijn waar de zorgondersteunende technologie van morgen, vandaag al wordt toegepast?
Waar leren, kennismaken met de nieuwste technieken, vakkennis verder ontwikkelen en samenwerken aan nieuwe duurzame (zorg)oplossingen hand in hand gaan?

Welkom bij het Zorg Innovatie Atelier

In een tijd met ingrijpende wijzigingen in het zorgstelsel is stilzitten geen optie.
ZIA anticipeert op de veranderende omstandigheden in de zorg, door in samenwerking vernieuwende technologieën te bedenken, uit te testen, door te ontwikkelen en uiteindelijk breed te implementeren. Lees meer…

Zorg Innovatie

ZIA is een plek voor zorg professionals, ondernemers, onderwijsorganisaties en cliënten. Door de krachtige synergie in de samenwerking tussen zorgpraktijk, bedrijfsleven en onderwijs bereiken we het maximale resultaat en kunnen we veel van elkaar leren.

De oplossing voor
meer met minder?

Senioren meer kwaliteit van zorg bieden met minder financiële middelen, is onze uitdaging.

Het ZIA draagt ertoe bij dat medewerkers gefaciliteerd worden in hun werk waardoor dit uitdagender wordt en meer voldoening geeft. Dat leidt tot betere zorg voor de cliënt.

We willen toekomstige professionals vanuit zorg en techniek een waardevolle ervaring laten opdoen en hen stimuleren ‘out of the box’ te denken.

Binnen ZIA krijgen ze de gelegenheid om te experimenteren en mee te denken over innovatieve (zorg)oplossingen.

Proef- en leertuin voor aankomende professionals

Innoveren en meteen testen in de praktijk

Als bedrijven zoeken we naar een combinatie van kwaliteitsverbetering van zorgprocessen en toepassing van zorgtechniek. Daarbij staat de behoefte en de tevredenheid van de senior centraal.

We testen meteen welke producten en diensten een toegevoegde waarde hebben.

Zorg Atelier

Naast het samenwerkingsverband bestaat ZIA uit een werkplaats, ook wel het Atelier genoemd. Dit Atelier bestaat uit een verpleeghuiskamer, een zorgwoning, een ruimte ‘Slim bewegen voor ouderen’, een studieruimte en een conferentiezaal.

Zorg organiseren

Door anders te organiseren faciliteert de nieuwste zorgondersteunende technologie de medewerker in het werk en ondersteunt de cliënt in zijn zelfredzaamheid.

Slim bewegen voor ouderen

De beweeginnovatie SILVERFIT stimuleert ouderen spelenderwijs om meer te bewegen bijvoorbeeld door virtueel fietsen door de gemeente Stein.
Lees meer…

Verpleeghuiskamer

Een standaard verpleeghuiskamer verandert door slimme integrale oplossingen in een toekomstbestendige verpleeghuiskamer.

Zorgwoning

Een zorgwoning met toekomstbestendige en betaalbare oplossingen stelt de senior in staat om langer zelfstandig thuis te wonen.

Conferentiezaal

Groepsinstructies, lezingen, workshops en kennis-overdracht. De conferentiezaal met interactieve HD beamer met whiteboard is volledig uitgerust.

Studieruimte

Naast individueel of in kleine groepjes studeren middels werkplekken met PC kan hier geëxperimenteerd worden met zorg op afstand.

Programmalijnen

De innovatieagenda van ZIA bestaat uit drie programmalijnen. Deze vormen samen de koers van het ZIA voor de komende vijf jaar.
Elke partner levert vanuit deze programmalijnen een inhoudelijke bijdrage.

(zorg)Problemen in de intramurale ouderenzorg

Binnen programmalijn 1 wordt aandacht besteed aan het reduceren van zorgproblemen die voorkomen in de intramurale ouderenzorg.
Gezocht wordt naar oplossingen die cliënten met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers daadwerkelijk ondersteunen.

Programmalijn 2 focust zich op het door ontwikkelen van het elektronisch cliëntdossier, het gebruik van zorgtechnologie en de daarbij behorende competenties, duurzame inzetbaarheid en professioneel handelen.
Hiermee wordt het werk van professionals kwalitatief beter en eenvoudiger gemaakt.

Professionals in de zorg

Thuiswonende kwetsbare oudere

In programmalijn 3 ligt de nadruk op oplossingen die mensen in staat stellen langer zelfstandig te zijn. Samenwerking met de 1e lijn, bewegen en herverstrekbaarheid van hulpmiddelen zijn in deze lijn belangrijke thema’s.

Partners en vrienden van ZIA

De partners van ZIA vormen een publiek-privaat samenwerkingsverband. Ze hebben de gezamenlijke ambitie om de zorg van een krachtige vernieuwings- en ontwikkelingsimpuls te voorzien. Elke ZIA partner heeft zijn eigen expertise, variërend van onderwijs tot zorgtechniek.

Partners van ZIA

De partners van het Zorg Innovatie Atelier hebben de gezamenlijke ambitie om op basis van co-creatie de zorg van een krachtige vernieuwings- en ontwikkelingsimpuls te voorzien. Deze gezamenlijkheid is door de partners bekrachtigd middels een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst. Elke ZIA partner heeft zijn eigen expertise, variërend van onderwijs tot zorgtechniek.

Naar de partners

Vrienden van ZIA

De vrienden van het Zorg Innovatie Atelier steunen het gedachtengoed en hebben vanuit deze waardering een eenmalige dienst geleverd.

We zijn er trots op dat zoveel bedrijven ons initiatief een warm hart toedragen en hun bedrijfsnaam aan ZIA willen verbinden.

Naar de vrienden

Ik wil het ZIA bezoeken

Bent u geïnspireerd geraakt?
Wilt u met uw collega’s de zorgtoepassingen zien en ervaren? Wilt u een seminar organiseren?
Het is mogelijk om met kleine groepen (max. 10 personen) het Zorg Innovatie Atelier te bezoeken.
De inhoud en tijdsduur van het programma wordt in overleg met u bepaald.